Про межу малозабезпеченості

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 42, ст.382 )
 

( Вводиться в дію Постановою ВР N 192/94-ВР від 04.10.94, ВВР, 1994, N 42, ст.383 )

 

     Цей Закон закладає правову основу здійснення адресної матеріальної підтримки найменш соціально захищених верств населення в умовах кризового стану економіки.
 

     Стаття 1. Межа малозабезпеченості
 

     Межа малозабезпеченості - це величина середньодушового сукупного доходу, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, встановленому законодавством.
 

     Стаття 2. Принципи визначення межі малозабезпеченості
 

     Межа малозабезпеченості формується на основі нормативно-статистичного методу.

     Нормативним методом формується набір продовольчих товарів, який визначається відповідно до соціальних норм споживання для осіб непрацездатного віку, що розробляються науковими установами і організаціями відповідного профілю.

     Вартість непродовольчих товарів і послуг та вартість утримання житла визначаються відповідно до фактичних витрат сімей з низькими доходами згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Вартість непродовольчих товарів не може становити менше п'ятнадцяти відсотків вартості продуктового набору.
 

     Стаття 3. Порядок розробки набору товарів і послуг
 

     Набір продовольчих товарів і послуг для визначення величини вартості межі малозабезпеченості розробляється з участю профспілок Кабінетом Міністрів України.
 

     Стаття 4. Порядок визначення величини вартості межі малозабезпеченості
 

     Величина вартості межі малозабезпеченості щорічно затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України при затвердженні Державного бюджету України і періодично переглядається відповідно до зростання індексу цін на споживчі товари і послуги разом з уточненням показників Державного бюджету України.

     У виняткових випадках Верховна Рада України може затвердити величину вартості межі малозабезпеченості і не при затвердженні Державного бюджету України.

     Відомості про величину вартості межі малозабезпеченості публікуються в офіційних виданнях.
 

     Стаття 5. Право на державну допомогу
 

     Непрацездатні громадяни, які отримують пенсію, середньодушовий сукупний доход сімей яких не перевищує величини вартості межі малозабезпеченості, мають право на одержання грошової допомоги в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     Надання цієї державної гарантії малозабезпеченим громадянам може здійснюватися і в інших формах матеріальної допомоги виходячи з конкретних умов і нужденності особи.

     Призначення державної допомоги здійснюється органами, що призначають пенсію за місцем проживання особи, за її особистою заявою, виходячи з нужденності цих осіб. До заяви додаються документи, що підтверджують величину середньодушового сукупного доходу.
 

     Стаття 6. Відповідальність за порушення законодавства про межу малозабезпеченості
 

     Посадові особи, винні у порушенні норм законодавства про межу малозабезпеченості, несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 Президент України                                   Л.КУЧМА

 м. Київ, 4 жовтня 1994 року
      N 190/94-ВР