Початком наглядової діяльності можна вважати виданий 1719 року Петром І Указ про створення Берг-колегії (гірничої колегії). Після скасування кріпосного права в Російській імперії 1861 року організовано орган спеціального нагляду за безпекою робіт у гірничій промисловості, який мав назву «гірнича поліція». Згодом, з розширенням державного нагляду за безпечним веденням робіт в інших галузях промисловості, цей орган неодноразово трансформувався, аж доки не набув вигляду

сучасної Державної Служби гірничого нагляду та промислової безпеки України. Найстарішим спеціальним наглядом за безпекою є котлонагляд.

Безпека експлуатації парових котлів контролювалася вже в 1843 році губернськими інженерами. 60 років потому цей нагляд передали Фабричній інспекції Міністерства торгівлі і промисловості. А з 1910 року і до революції його здійснювали товариства котловласників. У 1880 році законом уперше були впроваджені основні правила підземних робіт. У них було зазначено: «Роботи повинні здійснюватися так, щоб вони не становили небезпеки для життя і здоров`я робочих і сусідніх жителів, відповідати вимогам будівель». Віхою в розвитку нагляду став Закон від 7 червня 1899 року. Ним уперше було визначено і віднесено до компетенції наглядових органів одну з основних функцій нагляду – створення нормативних актів з безпеки робіт. Відповідно, з’явилося і друге завдання – контроль за дотриманням цих актів. Радянський період історії нагляду за безпекою праці розпочався 17 травня 1918 року, коли Радою Народних Комісарів було прийнято Декрет про створення інспекції праці. 30 травня постановою Ради Міністрів УРСР створено Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничого нагляду Ради Міністрів УРСР (Держгіртехнагляд УРСР), а постановою уряду 1958 року було визначено його основні завдання, обов’язки і права, з чого, власне, і розпочалася діяльність Комітету. Після утворення Держгіртехнагляду на нього було покладено функції державного нагляду в галузях і на об’єктах підвищеної небезпеки, а саме: у вугільній, гірничорудній і нерудній, нафтогазовидобувній промисловості, котлонагляду, при експлуатації підйомних споруд і посудин, що працюють під тиском, за належною експлуатацією родовищ корисних копалин і охороною надр, а також за виробництвом, зберіганням і використанням вибухових матеріалів. А в 1993 році починається принципово новий етап в історії органів державного нагляду. Це було обумовлено прийняттям 14 жовтня 1992 року Закону «Про охорону праці». Україна була першою серед країн СНД, що прийняла такий Закон і виконала вимоги Міжнародної організації праці про організацію незалежного державного нагляду з охорони праці. У 1994-95 роках було розроблено і здебільшого виконано перші програми поліпшення стану умов безпеки праці і виробничого середовища. Згодом було створено Національний науково-дослідний інститут охорони праці. Значна увага приділяється підвищенню рівня технічної безпеки діючих і проектованих об’єктів. Для цього у системі Держгірпромнагляду функціонує мережа експертно-технічних центрів. Сьогодні Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України. Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів, наказами МНС України і положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України.
Сайт компании: dnop.gov.ua