Про Комплексну програму забезпечення житлом
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей
 

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191 ( 1191-2010-п ) від 15.12.2010 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 N 538 ( 538-2004-п ) від 29.04.2004 N 1304 ( 1304-2004-п ) від 05.10.2004 N 738 ( 738-2006-п ) від 25.05.2006 N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 N 1191 ( 1191-2010-п ) від 15.12.2010 N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
 

{ Установити, що надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення здійснюється в межах коштів, що передбачаються у державному бюджеті на виконання Комплексної програми, затвердженої цією Пстановою, згідно з Постановою КМ N 1036 ( 1036-2012-п) від 08.10.2012}

 

{ У назві та тексті Постанови слова "кримінально-виконавчої системи" замінено словами "Державної кримінально-виконавчої служби" згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }

 

     На виконання Указу Президента України від 2 жовтня 1999 р. N 1262 ( 1262/99 ) "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей (далі - Програма), що додається.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 538 ( 538-2004-п ) від 29.04.2004, N 1191 ( 1191-2010-п ) від 15.12.2010 }
 

     2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі і Міністерству фінансів враховувати основні завдання Програми під час розроблення проектів загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку України та законів про Державний бюджет України на відповідні роки.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 538 ( 538-2004-п ) від 29.04.2004, N 1191 ( 1191-2010-п ) від 15.12.2010 }
 

     3. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок і в межах видатків, визначених її виконавцям - міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 538 ( 538-2004-п ) від 29.04.2004 )
 

     4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити в установлені строки розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань порядку надання та погашення пільгових довгострокових та іпотечних кредитів, механізму застосування житлових сертифікатів (облігацій) з метою забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей відповідно до положень Програми.

{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 538 ( 538-2004-п ) від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191 ( 1191-2010-п ) від 15.12.2010 }
 

     5. Моніторинг виконання завдань та координацію нормативно-правового супроводження Програми покласти на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

{ Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 538 ( 538-2004-п ) від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191 ( 1191-2010-п ) від 15.12.2010 }

 

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1191 ( 1191-2010-п ) від 15.12.2010 }

 

     Прем'єр-міністр України                       В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 1999 р. N 2166
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 1191 ( 1191-2010-п )
 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
забезпечення житлом військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу, посадових
осіб митної служби та членів їх сімей

 

Загальні положення
 

     У 2003-2009 роках побудовано та придбано на умовах пайової участі 2379,6 тис. кв. метрів загальної площі житла, що дало змогу поліпшити житлові умови 36295 сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної пенітенціарної служби, Держспецзв'язку, Держфельдслужби, посадових осіб митної служби та членів їх сімей (далі - військовослужбовці та посадові особи).
 

     Для будівництва (придбання) зазначеного житла виділено 4095029,4 тис. гривень, з яких:
 

     3847739,3 тис. гривень - з державного бюджету;
 

     247290,1 тис. гривень - за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.
 

     Станом на 1 січня 2010 р. на квартирному обліку перебувало 103770 військовослужбовців та посадових осіб, з яких 50703 особи (49 відсотків) - строком до 5 років, 25020 осіб (24 відсотка) - від 5 до 10 років, 26741 особа (26 відсотків) - від 10 до 20 років, 1306 осіб (1 відсоток) - більше ніж 20 років, у тому числі звільнені в запас або відставку 19194 особи (19 відсотків). При цьому фонд службового житла становив 18316 квартир загальною площею 1052,65 тис. кв. метрів.
 

     Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей (далі - Програма) розроблено з урахуванням даних про чисельність військовослужбовців та посадових осіб, які перебувають на квартирному обліку, і прогнозних розрахунків обсягів потреби в загальній площі житла, а також у бюджетних коштах та коштах інших не заборонених законодавством джерел.
 

     Розрахункова площа однієї квартири становить 62,5 кв. метра, середня розрахункова вартість 1 кв. метра загальної площі житла дорівнює визначеній за регіонами Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства прогнозній середньорічній опосередкованій вартості спорудження 1 кв. метра житла у 2010 році.
 

     Державними замовниками і виконавцями Програми є Міноборони, МВС, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, Адміністрація Держспецзв'язку, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Держмитслужба, Держспецтрансслужба, Держфельдслужба, Державне космічне агентство, Державна пенітенціарна служба, Управління державної охорони, Головне управління внутрішніх військ МВС. { Абзац восьмий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }
 

Мета, основні завдання та заходи
 

     Метою Програми є забезпечення житлом військовослужбовців та посадових осіб.
 

     Основними завданнями Програми є:
 

     реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення соціального захисту, зокрема права на житло військовослужбовців та посадових осіб;
 

     надання житла військовослужбовцям та посадовим особам, а також забезпечення поповнення фонду службового житла;
 

     збільшення обсягу будівництва житла для військовослужбовців та посадових осіб за рахунок не заборонених законодавством джерел фінансування;
 

     забезпечення будівництва (придбання) в 2011-2017 роках житла для зазначених категорій громадян загальною площею 6485,91 тис. кв. метрів (близько 104 тис. квартир).
 

     Заходи з виконання Програми наведені у додатку 1.
 

     Обсяги потреби у загальній площі житла та фінансуванні його будівництва (придбання) наведено у додатку 2.
 

Очікувані результати виконання Програми
 

     Виконання Програми дасть змогу:
 

     здійснити будівництво (придбання) житла загальною площею близько 6485,91 тис. кв. метрів;
 

     розв'язати проблему забезпечення житлом військовослужбовців та посадових осіб, які перебували на квартирному обліку станом на 1 січня 2010 р.;
 

     поповнити фонд службового житла;
 

     удосконалити порядок надання військовослужбовцям та посадовим особам житла за рахунок коштів державного бюджету;
 

     завершити будівництво житлових будинків з інженерною інфраструктурою, будівництво яких розпочато у попередніх роках;
 

     зменшити рівень соціальної напруги серед військовослужбовців та посадових осіб;
 

     збільшити частку основного капіталу у валовому внутрішньому продукті, забезпечити стабільну роботу підприємств (організацій) будівельного комплексу, зберегти робочі місця у суміжних галузях промисловості.
 

Обсяги та джерела фінансування
 

     Обсяг фінансування Програми, що здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел, становить 30983947 тис. гривень без урахування щорічної інфляції. Прогнозні обсяги будівництва (придбання) житла для військовослужбовців та посадових осіб і його фінансування наведені у додатку 3.
 

     Фінансові показники Програми підлягають коригуванню щороку з урахуванням рівня інфляції та опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, визначеної за регіонами Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
 

     Обсяги видатків, необхідних для виконання Програми, уточнюються під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
 

{ Комплексна програма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1304 ( 1304-2004-п ) від 05.10.2004, N 738 ( 738-2006-п ) від 25.05.2006, N 1074 (1074-2006-п ) від 01.08.2006; в редакції Постанови КМ N 1191 ( 1191-2010-п ) від 15.12.2010 }