Про додаткові заходи щодо погашення заборгованості
населення за житлово-комунальні послуги

 

     З метою зменшення заборгованості громадян України за житлово-комунальні послуги, спожиті газ і електроенергію та часткового погашення заборгованості бюджетних установ і організацій із виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій та соціальних допомог п о с т а н о в л я ю:
 

     1. Установити, що заборгованість станом на 1 квітня 1999 року за житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію працівників бюджетних установ і організацій, осіб рядового, начальницького складу та вільнонайманих працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, пенсіонерів та осіб, які отримують соціальну допомогу, за їх письмовою згодою може бути погашена в рахунок заборгованості їм відповідно заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій та соціальних допомог, які виплачуються із бюджетів усіх рівнів.
 

     2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк затвердити порядок проведення взаєморозрахунків заборгованості, передбаченої статтею 1 цього Указу.
 

     Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у двомісячний строк забезпечити проведення зазначених взаєморозрахунків та розрахунків з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг, газу, електроенергії у межах проведених взаєморозрахунків.
 

     3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                     Л.КУЧМА

 м. Київ, 11 травня 1999 року
          N 492/99