П О С Т А Н О В А
від 9 березня 1995 р. N 163
Київ
 

Про проведення індексації балансової
вартості об'єктів житлового фонду
 

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1024 ( 1024-96-п ) від 31.08.96 )
 

     З метою приведення балансової вартості об'єктів існуючого житлового фонду у відповідність з фактичною вартістю будівництва Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 

     1. Затвердити Методику індексації балансової вартості об'єктів житлового фонду, що додається.
 

     Підприємствам, установам і організаціям, у власності або у повному господарському віданні чи оперативному управлінні яких перебувають об'єкти житлового фонду, до 15 квітня 1995 р. визначити балансову вартість житлових будинків і належних до них будівель та споруд згідно із зазначеною Методикою і внести відповідні зміни до облікових даних про вартість цих об'єктів.
 

     Нові розміри балансової вартості об'єктів житлового фонду визначити за станом на 1 січня 1995 року.
 

     2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1024 ( 1024-96-п ) від 31.08.96 ) Подальше визначення індексів зміни балансової вартості об'єктів житлового фонду здійснює Державний комітет у справах містобудування та архітектури за погодженням з Міністерством статистики, Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

 

     Виконуючий обов'язки

     Прем'єр-міністра України                    Є. МАРЧУК

              Міністр
     Кабінету Міністрів України                  В. ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 35
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 1995 р. N 163
 

МЕТОДИКА
визначення балансової вартості об'єктів житлового фонду
 

     1. Ця Методика поширюється на всі житлові будинки та належні до них будівлі та споруди незалежно від форм власності.
 

     2. У разі відсутності відомостей про балансову вартість об'єктів житлового фонду, які перебувають у державній власності, їх балансова вартість встановлюється за вартістю 1 куб. м спорудження аналогічних об'єктів у цінах 1969 року, що визначаються відповідно до положень "Сборника N 28 укрупненных показателей восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов" (М., 1970).
 

     Залишкова вартість об'єктів житлового фонду визначається з урахуванням розміру фізичного зносу згідно з Правилами визначення фізичного зносу жилих будинків (КДП 203/12 Україна 226-93), затвердженими Держжитлокомунгоспом.
 

     Для будинків, споруджених до 1991 року, які є власністю громадян, балансова вартість визначається на основі оціночних норм, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 1 квітня 1982 р. N 163.
 

     3. Балансова вартість об'єктів житлового фонду визначається шляхом індексування балансової вартості цих об'єктів залежно від термінів введення їх в експлуатацію.
 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————

   Рік введення в     |    Індекси  зміни  вартості  будівництва

 експлуатацію  об'єкта|           за договірними цінами

 —————————————————————————————————————————————————————————————————

  До 1991 року                          25050
     1991 рік                           11386
     1992 рік  I квартал                  986
              II квартал                  708
             III квартал                  385
              IV квартал                  200

     1993 рік  I квартал                   83
              II квартал                   39
             III квартал                   10
              IV квартал                    2,6

     1994 рік  I квартал                    1,4
              II квартал                    1,12
             III квартал                    1
              IV квартал                    1
 

     4. Подальша індексація балансової вартості об'єктів житлового фонду провадиться один раз на рік за станом на 1 січня наступного року в розмірах, установлених Держкоммістобудування за погодженням з Мінстатом, Мінфіном та Мінекономіки.