П О С Т А Н О В А
від 2 червня 2000 р. N 885
Київ
 

Про організацію житлового кредитування
населення України
 

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 622 ( 622-2002-п ) від 16.05.2002 )

 

     На виконання розпорядження Президента України від 27 жовтня 1999 р. N 276 ( 276/99-рп ) "Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих жилих будинків", з метою підвищення рівня соціального забезпечення населення, створення умов гармонійного розвитку сім'ї, поліпшення демографічної ситуації в Україні, розширення функцій Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, спрямоване на кредитування усіх категорій населення, та враховуючи позитивний досвід зазначеного Фонду щодо пільгового кредитування молодих сімей і одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Перетворити Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі - Фонд) із збереженням його структур та органів управління.
 

     2. Установити, що Фонд є спеціалізованою фінансовою установою, підпорядкованою Кабінетові Міністрів України, та правонаступником Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.
 

     3. Призначити Омельчука Валерія Олексійовича головою правління Фонду.
 

     4. Голові правління Фонду в місячний термін подати Кабінетові Міністрів України проект положення про Фонд.
 

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 622 ( 622-2002-п ) від 16.05.2002 )
 

     6. Міністерству фінансів відповідно до законодавства визначити Фонд розпорядником коштів, передбачених Державним бюджетом України на 2000 рік для надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.
 

     7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям у місячний термін вирішити питання про розміщення регіональних відділень Фонду та їх консультаційних центрів.
 

     8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І.

 

     Прем'єр-міністр України                              В.ЮЩЕНКО