П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 1999 р. N 1447
Київ
 

Про затвердження Порядку надання довготермінового
безвідсоткового державного кредиту на індивідуальне
житлове будівництво для депортованих осіб,
які повернулися в Україну на постійне проживання

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити Порядок надання довготермінового безвідсоткового державного кредиту на індивідуальне житлове будівництво для депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання (додається).

 

     Прем'єр-міністр України                  В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 1999 р. N 1447
 

ПОРЯДОК
надання довготермінового безвідсоткового державного
кредиту на індивідуальне житлове будівництво для депортованих
осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання
 

Загальні положення
 

     1. Правом на одержання довготермінового безвідсоткового державного кредиту на індивідуальне житлове будівництво (далі - кредит) користуються депортовані особи, які зазнали репресій, були депортовані з території України за національною ознакою і повернулися в Україну на постійне проживання, та члени їхніх сімей: чоловік, дружина, діти (далі - позичальники), які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов.
 

     2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
 

     кредит - кошти, що виділяються позичальникові за рахунок кредитних ресурсів для фінансування індивідуального житлового будівництва терміном до 10 років і підлягають поверненню до бюджету згідно з цим Порядком;
 

     кредитні ресурси - 10 відсотків коштів, передбачених у державному бюджеті на капітальні видатки для облаштування депортованих осіб, або спеціальні асигнування, передбачені у державному бюджеті для надання кредитів зазначеним особам;
 

     уповноважений банк - банк, визначений Кабінетом Міністрів України та Національним банком для здійснення кредитування будівництва житла для депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання.
 

     3. Кредитування індивідуального житлового будівництва для депортованих осіб та членів їхніх сімей, передбачене цим Порядком, є прямим, адресним та цільовим і здійснюється у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік на капітальні видатки для облаштування депортованих осіб, або спеціальних асигнувань, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів.
 

     4. Визначені у цьому Порядку умови надання кредиту не поширюються на депортованих осіб, які отримали на будівництво індивідуального житла пільгові кредити або пільгові банківські позики за рахунок бюджетних коштів відповідно до інших нормативно-правових актів.
 

     5. Кредит надається позичальникові лише один раз.
 

Умови надання кредиту для
індивідуального житлового будівництва
 

     6. Надання кредиту здійснюється за умови:
 

     перебування позичальника та членів його сім'ї на квартирному обліку за місцем проживання;
 

     підтвердження позичальником за місцем проживання перед Республіканським комітетом у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською держадміністрацією своєї платоспроможності та згоди дорослих членів сім'ї на участь у погашенні кредиту (довідки про доходи).
 

     7. Республіканський комітет у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за 6 місяців до початку бюджетного року подають Держкомнацміграції пропозиції щодо обсягів кредитування індивідуального житлового будівництва для депортованих осіб.
 

     8. Головним розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті на кредитування індивідуального житлового будівництва для депортованих осіб, є Держкомнацміграції.
 

     9. Держкомнацміграції за 5 місяців до нового бюджетного року подає Мінфіну та Мінекономіки пропозиції щодо обсягів коштів, необхідних для здійснення видатків на кредитування індивідуального житлового будівництва для депортованих осіб.
 

     10. Мінфін та Мінекономіки передбачають у проектах Державного бюджету України на 2000 та наступні роки видатки на кредитування індивідуального житлового будівництва для депортованих осіб.
 

     11. Держкомнацміграції подає Головному управлінню Державного казначейства відомості про розподіл коштів між Республіканським комітетом у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями для подальшого здійснення видатків на кредитування індивідуального житлового будівництва для депортованих осіб.
 

     12. Територіальні органи Державного казначейства на підставі документів, поданих Республіканським комітетом у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, перераховують кошти відповідній установі уповноваженого банку на окремий рахунок. Відповідальність за правильність оформлення та достовірність документів, поданих до органів Державного казначейства, несе Республіканський комітет у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
 

     13. Після надходження коштів уповноважений банк протягом трьох банківських днів відкриває позичальникові депозитний рахунок відповідно до поданих Республіканським комітетом у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями списків з наступним повідомленням про це зазначених органів.
 

     14. Сума кредиту обчислюється виходячи з норми 13,65 кв. метра житлової площі на позичальника та кожного члена його сім'ї. Склад сім'ї визначається на момент укладення кредитної угоди. Вартість будівництва 1 кв. метра житлової площі не повинна перевищувати визначену органами статистики середньостатистичну його ціну в населеному пункті або регіоні, де будується житло.
 

     У разі перевищення зазначеної норми позичальник веде будівництво житла за власний рахунок, але повернення кредитних коштів здійснюється на умовах та в терміни, передбачені кредитною угодою.
 

     15. Кредит надається у розмірі 90 відсотків вартості будівництва, обчисленої за нормою, визначеною в пункті 14 цього Порядку, за умови, що будівництво вже розпочате за рахунок власних коштів позичальника і виконане не менше ніж на 10 відсотків.
 

Порядок оформлення і видачі кредиту
 

     16. Видача кредиту на індивідуальне житлове будівництво здійснюється на підставі кредитної угоди, укладеної відповідно між Республіканським комітетом у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською держадміністрацією, уповноваженим банком та позичальником на основі розрахунків суми кредиту (пункти 14, 15 цього Порядку) та підтвердження права позичальника на його одержання.
 

     Для визначення суми кредиту і підтвердження права на його одержання позичальник подає відповідно до Республіканського комітету у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації такі документи:
 

     заяву на ім'я голови Республіканського комітету у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, заступника голови обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації про надання кредиту;
 

     довідку про перебування на квартирному обліку (для громадян, які проживають у містах і селищах міського типу);
 

     довідку сільської ради для громадян, які проживають у селах, про відсутність власного житла, відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову;
 

     довідку про склад сім'ї (форма N 3);
 

     довідку з місця роботи позичальника і членів його сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців;
 

     документи, що підтверджують інші доходи позичальника;
 

     довідку з бюро технічної інвентаризації про наявність (або відсутність) власного житла;
 

     довідку, що підтверджує депортацію за національною ознакою.
 

     17. Облік заяв позичальників на одержання кредиту ведеться Республіканським комітетом у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
 

     Списки для надання кредиту у відповідному році складаються за рішенням Республіканського комітету у справах національностей та депортованих громадян Криму, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, про що в місячний термін повідомляється позичальник.
 

     18. Кредитна угода укладається відповідно до законодавства України з урахуванням вимог цього Порядку.
 

     Для внесення змін і доповнень до кредитної угоди укладається додаткова угода, яка є невід'ємною частиною кредитної угоди.
 

     19. Зобов'язання позичальника за кредитною угодою забезпечуються:
 

     договором поруки, за яким поручителем може бути підприємство, установа або організація, в якій працює позичальник, або нотаріально засвідченим поручительством одного чи кількох громадян;
 

     договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту, а в разі коли житло будується на земельній ділянці, що належить позичальнику на праві приватної власності, також договором про іпотеку земельної ділянки.
 

     20. Кредитна угода укладається на всю суму кредиту, що видається частинами і поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва:
 

     перший етап - завершення цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;
 

     другий етап - спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;
 

     третій етап - внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель;
 

     четвертий етап - зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під'їздів та підходів.
 

     За згодою сторін кредитної угоди графік будівництва може бути змінений.
 

     Графік будівництва є невід'ємною частиною кредитної угоди.
 

     21. Рішення про надання кредиту приймається Республіканським комітетом у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською держадміністрацією після пред'явлення позичальником затвердженого архітектурно-планувального завдання або паспорта на будівництво індивідуального житлового будинку садибного типу.
 

     Видача позичальнику першої частини кредиту на індивідуальне житлове будівництво здійснюється за наявності кредитної угоди та письмового розпорядження Республіканського комітету у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації про виділення кредиту.
 

     22. Видача кредиту здійснюється в міру виконання робіт згідно з актом про завершення чергового етапу будівництва, складеним позичальником, підрядною організацією та відповідно Республіканським комітетом у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською держадміністрацією, а у разі виконання робіт власними силами позичальника - позичальником і відповідно Республіканським комітетом у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською держадміністрацією.
 

     Під час видачі кожної частини кредиту переоформлюється попереднє строкове зобов'язання позичальника за його підписом, вносяться зміни до графіка.
 

     23. У разі відмови у наданні кредиту Республіканський комітет у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська держадміністрація в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це позичальника з обгрунтуванням причин відмови.
 

     24. Термін використання кредиту на індивідуальне житлове будівництво обумовлюється у кредитній угоді і не повинен перевищувати трьох років з дня першої виплати коштів позичальнику.
 

Порядок погашення кредиту
 

     25. Погашення кредиту та щоквартальні виплати здійснюються позичальником згідно з умовами та в терміни, передбачені кредитною угодою.
 

     Інформація про суми і терміни погашення кредиту доводиться до органів Державного казначейства.
 

     Протягом одного банківського дня банк перераховує одержані кошти до державного бюджету на казначейський рахунок та протягом 5 днів з дня їх перерахування повідомляє Республіканський комітет у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласну, Київську або Севастопольську міську держадміністрацію про сплачені позичальником кошти.
 

     26. У разі прострочення платежу з позичальника стягується пеня у розмірі, що встановлюється кредитною угодою у межах, визначених законодавством. Кошти, отримані від погашення кредиту, та пеня перераховуються до державного бюджету.
 

     27. За бажанням позичальника може бути передбачене дострокове погашення кредиту.
 

Контроль за цільовим використанням кредитів
 

     28. Республіканський комітет у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють контроль за цільовим використанням кредитів, наданих позичальникам, та щороку звітують перед Держкомнацміграції про використання бюджетних коштів.
 

     29. У разі подання позичальником документів для отримання кредиту, що містять неправдиві дані, до нього застосовуються санкції, передбачені законодавством.
 

     30. Посадові особи, які порушили умови цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 

     31. У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди надання кредиту припиняється. Республіканський комітет у справах національностей та депортованих громадян Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська держадміністрація у місячний термін здійснює заходи для стягнення заборгованості, передбачені кредитною угодою та законодавством.