П О С Т А Н О В А
від 8 червня 1999 р. N 993
Київ
 

Про забезпечення реалізації Указу Президента
України від 11 травня 1999 р. N 492 "Про додаткові
заходи щодо погашення заборгованості населення за
житлово-комунальні послуги"
 

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1631 ( 1631-99-п ) від 06.09.99 )

 

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити Порядок проведення взаєморозрахунків щодо погашення заборгованості станом на 1 квітня 1999 р. за житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію працівників бюджетних установ і організацій, осіб рядового, начальницького складу та вільнонайманих працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, пенсіонерів та осіб, які отримують соціальну допомогу, у рахунок заборгованості їм заробітної плати, грошового забезпечення, пенсії та соціальної допомоги, які виплачуються з державного бюджету (додається).
 

     2. У десятиденний термін:
 

     Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і ввести в дію порядок проведення взаєморозрахунків щодо погашення заборгованості станом на 1 квітня 1999 р. за житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію працівників бюджетних установ і організацій, осіб, які отримують соціальну допомогу, у рахунок заборгованості їм заробітної плати та соціальної допомоги, які виплачуються з місцевих бюджетів усіх рівнів;
 

     Пенсійному фонду розробити і ввести в дію порядок проведення взаєморозрахунків щодо погашення заборгованості станом на 1 квітня 1999 р. за житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію пенсіонерів у рахунок заборгованості їм пенсії.
 

     3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити бюджетні установи і організації, органи Пенсійного фонду, установи Ощадного банку бланками згідно з додатком 1 до Порядку, затвердженого цією постановою.
 

     4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити до 1 січня 2000 р. проведення зазначених взаєморозрахунків і про результати повідомити до 15 січня 2000 р. Міністерству фінансів.
 

     Міністерству фінансів узагальнити отриману інформацію і доповісти Кабінетові Міністрів України до 1 лютого 2000 року.

( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1631 ( 1631-99-п ) від 06.09.99 )

 

     Прем'єр-міністр України                   В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1999 р. N 993
 

ПОРЯДОК
проведення взаєморозрахунків щодо погашення заборгованості
станом на 1 квітня 1999 р. за житлово-комунальні послуги,
газ та електроенергію працівників бюджетних установ і
організацій, осіб рядового, начальницького складу та
вільнонайманих працівників органів внутрішніх справ,
військовослужбовців, пенсіонерів та осіб, які отримують
соціальну допомогу, у рахунок заборгованості їм відповідно
заробітної плати, грошового забезпечення, пенсії та
соціальної допомоги, що виплачуються з державного
бюджету

 

Загальні положення
 

     1. Працівники бюджетних установ і організацій, особи рядового, начальницького складу та вільнонаймані працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці дають письмову згоду за формою додатка 1 до цього Порядку на проведення взаєморозрахунків щодо погашення їхньої заборгованості за житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію у рахунок заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення (для військовослужбовців).
 

     Письмова згода подається до бухгалтерії бюджетної установи і організації, яка має заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення) певного працівника.
 

     Пенсіонери - військовослужбовці та особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також отримувачі соціальної допомоги подають таку письмову згоду до установ Ощадбанку, які виплачують їм пенсії та соціальну допомогу.
 

     2. Бюджетна установа і організація, відповідна установа Ощадбанку після надходження письмової згоди на підставі інформації про суму заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій та соціальної допомоги, які виплачуються з державного бюджету, складає довідку згідно з додатком 2 до цього Порядку із зазначенням суми заборгованості і кодів бюджетної класифікації* з узагальненням в територіальному розрізі та оформляє пропозицію на проведення взаєморозрахунку окремо по кожному виду заборгованості згідно з додатком 3 до цього Порядку.
 

 _________________
 * У додатках до цього Порядку застосовано скорочення кодів: КВК -
   код   відомчої   класифікації,   КФК   -   код   функціональної
   класифікації, КЕКВ - код економічної класифікації видатків.
 

Взаєморозрахунки між підприємствами -
надавачами житлово-комунальних послуг
та державним бюджетом
 

     3. Довідку (додаток 2) та пропозицію (додаток 3) щодо проведення взаєморозрахунків за житлово-комунальні послуги бюджетна установа і організація, установа Ощадбанку подає до органу Державного казначейства за місцем проживання власника (наймача) квартири.
 

     Якщо підприємство-постачальник (надавач) житлово-комунальних послуг має статус юридичної особи, то районне відділення Державного казначейства після перевірки його асигнувань (звіряння даних довідок - додатки 2 і 3) надсилає підприємству повідомлення згідно з додатком 4 до цього Порядку про можливість проведення взаєморозрахунків із заборгованості за житлово-комунальні послуги у рахунок погашення недоїмки цього підприємства з платежів до державного бюджету (незалежно від терміну її виникнення).
 

     Підставою для проведення взаєморозрахунку є протокол, що складається його учасниками за зразком додатка 5 до цього Порядку у дев'ятьох примірниках.
 

     Дата підписання протоколу є датою проведення взаєморозрахунку.
 

     До протоколу додається довідка державної податкової інспекції згідно з додатком 6 до цього Порядку про суму недоїмки з платежів до бюджетів, що виникла у платника податків. Довідка вважається дійсною протягом 15 днів.
 

     Учасники взаєморозрахунку відображають його результат у бухгалтерському обліку на дату прийняття рішення про його проведення у зазначеному в протоколі порядку.
 

     Орган Державної податкової адміністрації результати проведення взаєморозрахунку відображає в оперативному обліку після надходження протоколу.
 

     4. У разі коли підприємство - надавач житлово-комунальних послуг не є юридичною особою (державні комунальні підприємства водо- і теплопостачання), районне відділення Державного казначейства узагальнює інформацію і передає довідку (додаток 2) та пропозицію (додаток 3) до вищестоящого органу Державного казначейства.
 

     5. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, обласне управління Державного казначейства, управління Державного казначейства у мм. Києві та Севастополі (далі - управління Державного казначейства), міське відділення Державного казначейства та підприємство - надавач житлово-комунальних послуг проводять на відповідному територіальному рівні взаєморозрахунки в порядку, визначеному у пункті 3 цього Порядку.
 

     6. За результатами проведених взаєморозрахунків працівники бюджетних установ і організацій, особи рядового, начальницького складу та вільнонаймані працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці, пенсіонери та особи, які отримують соціальну допомогу, одержують повідомлення від відповідної бюджетної установи і організації, установи Ощадбанку про проведення взаєморозрахунків.
 

Взаєморозрахунки між підприємствами - постачальниками
електроенергії та державним бюджетом
 

     7. Довідку (додаток 2) та пропозицію (додаток 3) щодо взаєморозрахунків за електроенергію бюджетна установа і організація, установа Ощадбанку подає до органу Державного казначейства за місцем свого знаходження, який після узагальнення даних передає інформацію відповідному управлінню Державного казначейства.
 

     8. Управління Державного казначейства надсилає повідомлення згідно з додатком 4 до цього Порядку енергопостачальній компанії щодо можливості проведення взаєморозрахунків в межах лімітів за відповідними кодами бюджетної класифікації в рахунок недоїмки підприємств, які виробляють або постачають електроенергію, з платежів до державного бюджету (незалежно від терміну її виникнення).
 

     9. Енергопостачальна компанія надсилає управлінню Державного казначейства повідомлення з підтвердженням суми заборгованості. До повідомлення додається довідка державної податкової інспекції (додаток 6) про суму недоїмки платника податків (енергопостачальної компанії, підприємства, яке виробляє електроенергію) з доходів до державного бюджету. Довідка вважається дійсною протягом 15 днів.
 

     Управління Державного казначейства узагальнює інформацію за формою додатка 7 до цього Порядку і разом з повідомленням (додаток 4) і довідкою (додаток 6) подає її до Головного управління Державного казначейства (далі - Головдержказначейство), яке проводить аналіз стану оплати видатків з державного бюджету головних розпорядників бюджетних коштів у частині видатків на виплату заробітної плати (грошового забезпечення, пенсії, соціальної допомоги) працівників бюджетних установ і організацій, особам рядового, начальницького складу та вільнонайманим працівникам органів внутрішніх справ, військовослужбовцям, пенсіонерам та особам, які отримують соціальну допомогу.
 

     10. Взаєморозрахунки між енергопостачальними компаніями та державним бюджетом проводяться шляхом випуску казначейських векселів на бездисконтній та безоплатній основі.
 

     11. Головдержказначейство в межах лімітів видатків головних розпорядників бюджетних коштів, визначених у державному бюджеті, на підставі зазначених у пункті 7 цього Порядку документів готує проект рішення про забезпечення видатків казначейськими векселями за формою додатка 8 до цього Порядку.
 

     Проект рішення подається на розгляд заступника Міністра фінансів - начальника Головдержказначейства. На підставі затвердженого рішення Головдержказначейство передає за реєстрами казначейські векселі генеральному агенту Головдержказначейства - Українському спеціалізованому фінансовому підприємству (далі - Укрспецфін).
 

     Укрспецфін:
 

     виписує на зазначену в рішенні суму казначейські векселі та проводить іменний індосамент на енергопостачальну компанію, видає довідку на право володіння казначейськими векселями та складає акт приймання-передачі цих векселів;
 

     вносить у базу даних інформацію про здійснення видатків відповідним розпорядникам коштів (у розрізі конкретних бюджетних установ і організацій, їх ідентифікаційних кодів, з урахуванням кодів території та кодів бюджетної класифікації);
 

     Органи Державного казначейства проводять в реєстраційних картках розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації ці операції за окремою ознакою.
 

     Енергопостачальні компанії після отримання векселів і списків боржників списують через свої районні підрозділи заборгованість кожного працівника бюджетної установи і організації, який дав згоду на проведення взаєморозрахунків.
 

     Погашення казначейського векселя шляхом зарахування суми векселя у сплату його держателем податкової заборгованості до державного бюджету проводиться в порядку, встановленому Мінфіном.
 

     12. За результатами проведених взаєморозрахунків працівники бюджетних установ і організацій, особи рядового, начальницького складу та вільнонаймані працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці, пенсіонери та особи, які отримують соціальну допомогу, одержують повідомлення від відповідної бюджетної установи і організації, установи Ощадбанку про проведення взаєморозрахунків.
 

Взаєморозрахунки між підприємствами -
постачальниками газу та державним бюджетом
 

     13. Довідку (додаток 2) та пропозицію (додаток 3) щодо проведення взаєморозрахунків за газ бюджетна установа і організація, установа Ощадбанку подає до органу Державного казначейства за місцем свого знаходження, який після узагальнення даних надсилає повідомлення (додаток 4) філіям Торгового дому "Газ України", а по м. Києву - державному комунальному підприємству "Київгаз" (далі - Київгаз) про можливість проведення взаєморозрахунків у межах лімітів за відповідними кодами бюджетної класифікації у рахунок недоїмки підприємств-газопостачальників НАК "Нафтогаз України" з платежів до державного бюджету (незалежно від терміну її виникнення).
 

     Філія Торгового дому "Газ України" чи Київгаз погоджує суму заборгованості (додаток 4) і повертає повідомлення до відповідного управління Державного казначейства. При цьому надсилається довідка державної податкової інспекції (додаток 6) про суму недоїмки платника податків (підприємства НАК "Нафтогаз України", відкритого акціонерного товариства з газопостачання та газифікації (облгаз), Київгазу) з доходів до державного бюджету. Довідка вважається дійсною протягом 15 днів.
 

     Управління Державного казначейства узагальнює інформацію (додаток 7) і разом з повідомленням (додаток 4) і довідкою (додаток 6) подає до Головдержказначейства, яке проводить аналіз стану оплати видатків з державного бюджету головних розпорядників бюджетних коштів у частині видатків на виплату заробітної плати (грошового забезпечення, пенсії, соціальної допомоги) працівників бюджетних установ і організацій, особам рядового, начальницького складу та вільнонайманим працівникам органів внутрішніх справ, військовослужбовцям, пенсіонерам та особам, які отримують соціальну допомогу.
 

     14. Взаєморозрахунки між філіями Торгового дому "Газ України", Київгазом та державним бюджетом проводяться шляхом випуску казначейських векселів на бездисконтній та безоплатній основі.
 

     15. Головдержказначейство в межах лімітів видатків головних розпорядників бюджетних коштів, визначених у державному бюджеті, на підставі документів, зазначених у пункті 13 цього Порядку, готує проект рішення про забезпечення видатків казначейськими векселями за формою додатка 8 до цього Порядку.
 

     Проект рішення подається на розгляд заступника Міністра фінансів - начальника Головдержказначейства. На підставі затвердженого рішення Головдержказначейство передає за реєстрами казначейські векселі Укрспецфіну.
 

     Укрспецфін:
 

     виписує на зазначену в рішенні суму казначейські векселі та проводить іменний індосамент на філію Торгового дому "Газ України", облгаз, Київгаз, видає довідку на право володіння казначейськими векселями та складає акт приймання-передачі зазначених векселів;
 

     вносить у базу даних інформацію про здійснення видатків відповідним розпорядникам коштів у розрізі конкретних бюджетних установ і організацій, їх ідентифікаційних кодів, з урахуванням кодів території та кодів бюджетної класифікації;
 

     надсилає на електронних носіях реєстри проведених касових видатків шляхом застосування казначейських векселів за формою додатка 9 до цього Порядку відповідним управлінням Державного казначейства для подальшого відправлення до його відділень.
 

     16. Органи Державного казначейства проводять в реєстраційних картках розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації ці операції за окремою ознакою.
 

     Філії Торгового дому "Газ України", облгаз, Київгаз після отримання векселів і списків боржників списують через свої районні підрозділи заборгованість кожного працівника бюджетної установи і організації, який дав згоду на проведення взаєморозрахунків.
 

     Погашення казначейського векселя шляхом зарахування суми векселя у сплату його держателем податкової заборгованості до державного бюджету проводиться в порядку, встановленому Мінфіном.
 

     17. За результатами проведених взаєморозрахунків працівники бюджетних установ і організацій, особи рядового, начальницького складу та вільнонаймані працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці, пенсіонери та особи, які отримують соціальну допомогу, одержують повідомлення від відповідної бюджетної установи і організації, установи Ощадбанку про проведення взаєморозрахунків.
 

Проведення взаєморозрахунків між державним бюджетом
та підприємствами - постачальниками (надавачами)
житлово-комунальних послуг, газу та електроенергії
 

     18. У разі коли підприємство - постачальник (надавач) житлово-комунальних послуг, газу та електроенергії не має недоїмки з платежів до державного бюджету або має недоїмку на меншу суму ніж зазначена органом Державного казначейства в повідомленні (додаток 4) орган Державного казначейства відшкодовує суму заборгованості, що підлягає погашенню, з державного бюджету.
 

     19. Після отримання повідомлення (додаток 4) з підтвердженням підприємством - постачальником (надавачем) житлово-комунальних послуг, газу та електроенергії орган Державного казначейства готує інформацію згідно з додатком 10 до цього Порядку для подання Головдержказначейству.
 

     Головдержказначейство приймає рішення про відшкодування зазначених в інформації сум за відповідними кодами бюджетної класифікації і здійснює відшкодування як оплату видатків з державного бюджету з виплати заробітної плати (грошового забезпечення, пенсій, соціальної допомоги).