П О С Т А Н О В А
від 17 травня 1999 р. N 825
Київ
 

Про вдосконалення організаційної та фінансової
діяльності Фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву при Державному
комітеті у справах сім'ї та молоді
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1853 ( 1853-99-п ) від 07.10.99 N 1469 ( 1469-2000-п ) від 27.09.2000 N 584 ( 584-2001-п ) від 29.05.2001 }

 

     Відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) Кабінет Міністрів Українип о с т а н о в л я є:
 

     1. Затвердити Положення про порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла та склад робочої групи з питань підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів про довготермінове кредитування населення (додаються).

{ На часткову заміну пункту 1 затвердити Положення про порядок надання пільгового довготермінового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла згідно з Постановою КМ N 584 ( 584-2001-п ) від 29.05.2001 }
 

     2. Міністерству фінансів профінансувати з державних централізованих капітальних вкладень Державному комітету у справах сім'ї та молоді видатки в сумі 20000 тис. гривень для надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла протягом першого півріччя 1999 р. у межах коштів, передбачених на підтримку молодіжного житлового будівництва, з яких 6 відсотків фактично виділених сум спрямовується на обслуговування кредитів, виділених з державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів у 1999 році.
 

     3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 

     у двотижневий термін подати Фондові сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді інформацію про об'єкти незавершеного житлового будівництва, які можуть бути використані для будівництва (реконструкції) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам за рахунок зазначеного пільгового довготермінового державного кредиту;
 

     сприяти створенню разом з Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло" консультаційних центрів Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді на базі регіональних відділень Фонду та їх фінансовому і матеріально-технічному забезпеченню.
 

     4. Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час формування показників Державного бюджету України на 2000 рік та Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2000 рік передбачити кошти для надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.
 

     5. Фондові сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді забезпечити:
 

     освоєння коштів, передбачених у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах для надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, із спрямуванням їх на будівництво житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності і здійснення контролю за цільовим та ефективним їх використанням;
 

     перевагу в наданні пільгового довготермінового державного кредиту на будівництво (реконструкцію) житла багатодітним молодим сім'ям.
 

     6. Контрольно-ревізійному управлінню Міністерства фінансів за поданням Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді провести протягом першого півріччя 1999 р. перевірку використання коштів місцевих бюджетів відповідно до Положення про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1352 ( 1352-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., частина 49, с. 51).
 

     7. Для визначення розміру кредиту та суми його повернення позичальником, вартості житла на час розрахунку за збудоване житло з підрядником Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики щокварталу подавати Фондові сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді інформацію про середню вартість 1 кв. метра загальної площі будівництва житла для фізичних осіб у регіонах України.
 

     8. Державному комітету у справах сім'ї та молоді разом з Міністерством фінансів у двомісячний термін розробити та затвердити Інструкцію про використання коштів, що надходять від погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом.
 

     9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1352 ( 1352-97-п ) "Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики".
 

     10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра Кабінету Міністрів України Толстоухова А.В.

 

     Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО