Н А К А З
 

 N 30 від 27.03.99                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      14 вересня 1999 р.
 vd990327 vn30                        за N 619/3912
 

Про затвердження Інструкції про порядок створення єдиної
зведеної бази даних квартирного обліку військовослужбовців,
які звільнені в запас або відставку, мають право на
першочергове поліпшення житлових умов і перебувають на
квартирному обліку в місцевих державних адміністраціях та
виконавчих органах рад

 

     Відповідно до вимог Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" від 24 березня 1998 р. N 203/98-ВР, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. N 4036/87, з метою виконання Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 114 ( 114-99-п ) "Про затвердження Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку", згідно з компетенцією Національного координаційного центру соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, який діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 р. N 1275 (1275-96-п ) "Питання Національного координаційного центру реалізації Комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку" зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1997 р. N 301 ( 301-97-п ) та від 18 травня 1998 р. N 696 ( 696-98-п ), Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Інструкцію про порядок створення єдиної зведеної бази даних квартирного обліку військовослужбовців, які звільнені в запас або відставку, мають право на першочергове поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку в місцевих державних адміністраціях та виконавчих органах рад, що додається.

     2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Національного координаційного центру соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку Борисенка А.О.
 

 Голова Національного
 координаційного центру                                О.С.Шикалов

Затверджено
Наказ Національного координаційного
центру соціальної та професійної
адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку
27.03.99 N 30
 

Інструкція
про порядок створення єдиної зведеної бази даних квартирного
обліку військовослужбовців, які звільнені в запас або
відставку, мають право на першочергове поліпшення житлових
умов і перебувають на квартирному обліку в місцевих державних
адміністраціях та виконавчих органах рад
 

     1. Інструкція про порядок створення єдиної зведеної бази даних квартирного обліку військовослужбовців, які звільнені в запас або відставку, мають право на першочергове поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку в місцевих державних адміністраціях та виконавчих органах рад (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" від 24 березня 1998 року N203/98-ВР, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 року N 4036/87, з метою виконання Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 114 ( 114-99-п ) "Про затвердження Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку" (далі - Програма), Указу Президента України від 11 травня 1999 року N 495/99 "Про заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку" та згідно з Положенням про Національний координаційний центр соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 року N 1275 ( 1275-96-п ) "Питання Національного координаційного центру реалізації Комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку" зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1997 року N 301 ( 301-97-п ) та від 18 травня 1998 року N 696 ( 696-98-п ).

     2. Інструкція встановлює єдиний порядок створення, перереєстрації та використання єдиної зведеної бази даних квартирного обліку військовослужбовців, які звільнені в запас або відставку, мають право на першочергове поліпшення житлових умов, і перебувають на квартирному обліку в місцевих державних адміністраціях та виконавчих органах рад (далі - звільнені військовослужбовці), в межах виконання заходів, передбачених Програмою.

     3. Інструкція є обов'язковою для всіх органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян України, а також іноземних юридичних осіб, які беруть участь у виконанні заходів, передбачених Програмою ( 114-99-п ).

     4. Інструкція розроблена з метою здійснення оперативного обміну інформацією про зміни, які відбуваються під час реалізації Програми, в даних квартирного обліку територіальних громад Автономної Республіки Крим, областей України та міст Києва і Севастополя, який здійснюється відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року N 470 ( 470-84-п ) (далі - Правила квартирного обліку в Україні).

     5. Роботу із створення та перереєстрації єдиної зведеної бази даних квартирного обліку звільнених військовослужбовців проводять виконавчі органи Програми.

     6. Підставою для початку створення єдиної зведеної бази даних квартирного обліку звільнених військовослужбовців є запити, отримані від Національного координаційного центру соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку (далі - НКЦ), Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

     На підставі зазначених запитів, отриманих від НКЦ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування передають через два місяці в розпорядження виконавчих органів Програми, уповноважених НКЦ, інформацію про облікові дані щодо осіб, які користуються правом першочергового одержання житлових приміщень відповідно до вимог статті 45 Правил квартирного обліку в Україні, а також пункту 7 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ).

     7. Протягом двох місяців після отримання інформації, зазначеної в пункті 6 цієї Інструкції, виконавчі органи Програми, уповноважені НКЦ, складають та погоджують з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською місцевими державними адміністраціями регіональні бази даних квартирного обліку звільнених військовослужбовців з установленням черговості на підставі дати рішення виконавчого органу місцевого самоврядування про включення звільненого військовослужбовця до списку осіб, які користуються правом першочергового одержання житлових приміщень.

     Регіональні бази даних квартирного обліку звільнених військовослужбовців охоплюють територію Автономної Республіки Крим, областей України та міст Києва і Севастополя.

     8. На підставі регіональних баз даних квартирного обліку звільнених військовослужбовців опрацьовуються та погоджуються з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською місцевими державними адміністраціями та відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції виконавчих органів Програми щодо фінансування заходів Програми ( 114-99-п ) за рахунок нетрадиційних джерел та форм фінансування.

     9. Протягом перших двох місяців кожного року дії Програми Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська державні адміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування надають НКЦ інформацію про зміни в даних квартирного обліку звільнених військовослужбовців з урахуванням їх перереєстрації, що проводиться в порядку, встановленому в статті 25 Правил квартирного обліку в Україні ( 470-84-п ).

     На підставі отримання зазначеної інформації виконавчі органи Програми, уповноважені НКЦ, погоджують та вносять зміни в регіональні бази даних квартирного обліку звільнених військовослужбовців у порядку, визначеному в пункті 7 цієї Інструкції.

     10. Протягом перших двох місяців кожного року дії Програми НКЦ надає Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Національній гвардії інформацію щодо звільнених військовослужбовців, які поліпшили свої житлові умови в межах заходів Програми.

     На підставі отримання зазначеної інформації Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Національна гвардія вносять відповідні корективи до даних квартирного обліку стосовно звільнених військовослужбовців, які залишаються на квартирному обліку до одержання житла у військовій частині (у разі її розформування - військових комісаріатах) і КЕЧ районів, та інформують НКЦ.

     11. Фінансове й матеріально-технічне забезпечення створення, перереєстрації та використання єдиної зведеної бази даних квартирного обліку звільнених військовослужбовців здійснюється за рахунок використання прибутку, отриманого державними підприємствами з функціями виконавчих органів Програми ( 114-99-п) від їх фінансово-господарської діяльності.

     12. Порушення вимог цієї Інструкції тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 

 Начальник інформаційно-аналітичного
 відділу                                               І.В.Мальцев