Н А К А З
 

 N 24 від 01.06.95                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      8 червня 1995 р.
                                      за N 171/707
 

Про затвердження Тимчасового положення про порядок передачі

громадянами житла, що перебуває у їх приватній власності,
органу, який здійснює поліпшення житлових умов
 

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду N 172 ( z0584-00 ) від 18.08.2000 Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 43 ( z0227-03 ) від 05.03.2003 )

 

     Відповідно до статті 48 Житлового Кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 6 травня 1993 року (3187-12 ) "Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР") Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Тимчасове положення про порядок передачі громадянами житла, що перебуває у їх приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов (додається).
 

     2. Вважати таким, що не набрав чинності наказ від 27.07.93 N 58.
 

 Голова Комітету                                        Г.І.Онищук

Затверджено
наказом Держжитлокомунгоспу
України від 01.06.95 N 24
 

Тимчасове положення
про порядок передачі громадянами житла, що перебуває у їх
приватній власності, органу, який здійснює поліпшення
житлових умов
 

     1. Це Тимчасове положення визначає порядок передачі громадянами, у яких підійшла черга на одержання жилого приміщення і які виявили бажання одержати житло у державному чи комунальному житловому фонді на умовах, передбачених частиною II статті 48 Житлового Кодексу Української РСР ( 5464-10 ), належного їм на праві приватної власності будинку (квартири і кімнати в квартирі) органу, який здійснює поліпшення їх житлових умов. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду N 172 ( z0584-00 ) від 18.08.2000 )

     2. Громадяни, які виявили бажання одержати житло в межах встановленої норми жилої площі в одному населеному пункті, подають до органу, який здійснює поліпшення житлових умов заяву за встановленою формою (додається) та правовстановлюючий документ (свідоцтво про право власності, та ін.) на будинок, квартиру, кімнату в квартирі і витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно). ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 43 ( z0227-03 ) від 05.03.2003 )

     3. Для поліпшення житлових умов особі, що передає квартиру, право власності на яку набуто шляхом її приватизації, орган, який здійснює поліпшення житлових умов, на підставі заяви цієї особи в місячний термін приймає письмове рішення про прийняття житла до комунальної чи державної власності. Про це заявнику надсилається повідомлення у п'ятиденний термін з копією зазначеного рішення. ( Пункт 3 в редакції Наказу Держбуду N 172 ( z0584-00 ) від 18.08.2000; в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 43 ( z0227-03 ) від 05.03.2003 )

     4. Орган приватизації на підставі цього рішення протягом трьох днів скасовує за заявою особи, житлові умови якої поліпшуються, рішення про приватизацію житла та анулює свідоцтво про право власності на приватизовану квартиру. До заяви додаються копія рішення про прийняття житла до комунальної чи державної власності та оригінал свідоцтва про право власності.

     Оригінал свідоцтва про право власності на приватизовану квартиру з відміткою органу приватизації "Анульовано", завіреною печаткою цього органу, повертається заявнику.

     Орган приватизації на підставі прийнятого рішення вносить відповідну інформацію про зміну власника (або форми власності) квартири у гр. 7 "Примітка" Книги реєстрації квартир, одноквартирних будинків, що належать громадянам на праві власності (анулювання), а також у 10-денний термін після анулювання свідоцтва про право власності перераховує відповідні суми житлових чеків до установ Ощадбанку України для зарахування на депозитні рахунки громадян.

     Про анулювання свідоцтва про право власності орган приватизації письмово повідомляє орган, який здійснює поліпшення житлових умов, та бюро технічної інвентаризації.

( Пункт 4 в редакції Наказу Держбуду N 172 ( z0584-00 ) від 18.08.2000; в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 43 ( z0227-03 ) від 05.03.2003 )

     5. Громадянин, квартира якого прийнята до комунальної чи державної власності, звертається до бюро технічної інвентаризації із заявою щодо скасування запису про реєстрацію права власності за громадянином (громадянами) на нерухоме майно в Реєстрі прав власності на нерухоме майно. До заяви додається оригінал свідоцтва про право власності на приватизовану квартиру з відміткою органу приватизації про його анулювання та копія рішення органу, який здійснює поліпшення житлових умов, щодо умов прийняття квартири до комунальної чи державної власності. Оригінал свідоцтва про право власності та технічний паспорт на приватизовану квартиру залишаються в бюро технічної інвентаризації.

     На підставі поданих документів бюро технічної інвентаризації протягом 5 днів скасовує запис у Реєстрі прав власності на нерухоме майно про реєстрацію права власності за громадянином (громадянами), про що заявнику надається відповідна довідка.

( Пункт 5 в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 43 ( z0227-03 ) від 05.03.2003 )

     6. Орган, який здійснює поліпшення житлових умов, у тижневий термін приймає рішення про надання громадянину (громадянам) ордера на житлове приміщення, яке він отримує в результаті поліпшення житлових умов на підставі поданої громадянином відповідної довідки бюро технічної інвентаризації.

( Пункт 6 в редакції Наказу Держбуду N 172 ( z0584-00 ) від 18.08.2000; в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 43 ( z0227-03 ) від 05.03.2003 )

     7. Житлове приміщення має бути звільнене та передане органу, який здійснює поліпшення житлових умов, протягом місяця у належному стані відповідно до вимог пункту 36 Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 N 572 ( 572-92-п ). ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду N 172 ( z0584-00 ) від 18.08.2000, в редакції Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства N 43 ( z0227-03 ) від 05.03.2003 )

     8. Орган приватизації, який здійснив приватизацію житлового приміщення, переданого громадянином органу, що поліпшив його житлові умови, на вимогу громадянина або членів його сім'ї зобов'язаний видати довідку про факт анулювання приватизації. ( Пункт 8 в редакції Наказу Держбуду N 172 ( z0584-00 ) від 18.08.2000 )

     9. Житло, що переведено до державного чи комунального житлового фонду, приймається на баланс органу, який здійснює поліпшення житлових умов. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду N 172 ( z0584-00 ) від 18.08.2000 )

     10. Громадяни, які одержали житло відповідно до частини другої статті 48 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) та передали своє житло, у порядку, встановленому цим Тимчасовим положенням, користуються правом на приватизацію переданих їм житлових приміщень на умовах, передбачених частиною третьою статті 48 Житлового кодексу Української РСР. ( Пункт 10 в редакції Наказу Держбуду N 172 ( z0584-00 ) від 18.08.2000 )

     11. Спори, що виникають між громадянами і органом, який здійснює поліпшення житлових умов, вирішуються в установленому законом порядку.