НАКАЗ

02.08.2013  № 318Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
2 вересня 2013 р. 
за № 1503/24035

Про затвердження Положення про порядок забезпечення жилими приміщеннями працівників Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, з метою забезпечення організації роботи за напрямом соціального розвитку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок забезпечення жилими приміщеннями працівників Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів (далі - Положення), що додається.

2. Здійснити одноразове з’єднання контрольних списків працівників, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку в райдержадміністраціях м. Києва і відповідно до законодавства перебувають у відповідних контрольних списках, переведених з реорганізованих органів ДПС України та Держмитслужби України (перелік додається) у контрольний список Міністерства доходів і зборів України без урахування вимог Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

Порядковий номер черги працівника у контрольному списку Міністерства доходів і зборів України визначається із збереженням попереднього часу перебування цього працівника у контрольних списках органів, зазначених у додатку до цього наказу, з урахуванням норм пункту 32 розділу ІІ «Квартирний облік» Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470.

3. Керівникам територіальних органів Міндоходів забезпечити одноразове упорядкування контрольних списків працівників, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування і відповідно до законодавства перебувають у відповідних контрольних списках, переведених з реорганізованих органів ДПС України та Держмитслужби України у контрольні списки відповідного територіального органу Міндоходів без урахування вимог Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

Порядковий номер черги працівника у контрольному списку територіального органу Міндоходів визначається із збереженням попереднього часу перебування цього працівника у контрольних списках реорганізованих органів.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України від 8 лютого 2000 року № 60 «Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в митній службі України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2000 року за № 107/4328;

наказ Державної митної служби України від 17 травня 2004 року № 358 «Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 08.02.2000 № 60», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 червня 2004 року за № 784/9383;

наказ Державної митної служби України від 25 квітня 2006 року № 320 «Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 08.02.2000 № 60», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 травня 2006 року за № 588/12462;

наказ Державної податкової адміністрації України від 20 серпня 2008 року № 543 «Про затвердження Положення про порядок забезпечення жилими приміщеннями працівників органів державної податкової служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 вересня 2008 року за № 801/15492;

наказ Державної митної служби України від 9 лютого 2009 року № 96 «Про внесення зміни до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.02.2000 № 60», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2009 року за № 144/16160.

5. Департаменту інфраструктури (Лісняк С.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Левицького В.С.

Міністр

О. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центральної ради 
Всеукраїнської професійної спілки 
працівників державних органів 
доходів і зборів


О.І. Кислиця

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міндоходів 
02.08.2013 № 318Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
2 вересня 2013 р. 
за № 1503/24035

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок забезпечення жилими приміщеннями працівників Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог житлового законодавства, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, постанови Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення» та з урахуванням особливостей ведення контрольного списку працівників Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів, які потребують поліпшення житлових умов.

1.2. Це Положення встановлює порядок забезпечення жилими приміщеннями працівників Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів (далі - працівники).

ІІ. Порядок ведення контрольних списків працівників, які потребують поліпшення житлових умов

2.1. Працівники, які потребують поліпшення житлових умов згідно з житловим законодавством, мають право на прийняття на квартирний облік та одержання у користування жилого приміщення відповідно до чинного законодавства.

2.2. Облік працівників, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконавчому органі місцевого самоврядування за місцем проживання, здійснюється шляхом унесення їх до контрольного списку працівників (далі - контрольний список).

У Міністерстві доходів і зборів України та в кожному з його територіальних органів ведуться окремі контрольні списки.

У контрольний список вносяться особи, які працюють в Міністерстві доходів і зборів України та його територіальних органах (далі - органи доходів і зборів) не менше трьох років. При цьому враховується стаж роботи в органах Державної податкової служби України та Державної митної служби України до їх реорганізації відповідно до Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

2.3. Працівник для включення його до контрольного списку подає до житлово-побутової комісії органу доходів і зборів такі документи:

заяву на ім’я керівника органу доходів і зборів;

довідку виконавчого органу місцевого самоврядування про взяття на квартирний облік;

довідку з місця проживання (житлово-експлуатаційної організації) про склад сім’ї та реєстрацію;

довідку про загальний стаж роботи в органах доходів і зборів, а також в органах Державної податкової служби України та Державної митної служби України до їх реорганізації;

копії паспортів повнолітніх членів сім’ї (обов’язково сторінка з реєстрацією), для неповнолітніх - копії свідоцтв про народження, завірені в установленому законодавством порядку;

копії свідоцтв про шлюб або розлучення (за наявності), завірені в установленому законодавством порядку;

довідки з місця роботи всіх дорослих членів сім’ї (які перебувають на квартирному обліку разом з працівником) про перебування (неперебування) на квартирному обліку або в контрольному списку за місцем їх роботи;

копії документів, що підтверджують право на пільги при забезпеченні жилим приміщенням (за наявності).

У разі потреби до заяви додаються інші документи.

2.4. Заява працівника щодо включення його до контрольного списку розглядається на засіданні житлово-побутової комісії органу доходів і зборів за наявності всіх необхідних документів, передбачених абзацами третім - десятим пункту 2.3 цього розділу. Працівник, заява якого розглядається, має право бути присутнім на засіданні житлово-побутової комісії органу доходів і зборів.

При одночасному розгляді заяв кількох осіб їх черговість на одержання жилих приміщень визначається за датою подання ними заяв з необхідними документами. Якщо в один день подали заяви кілька осіб, їх черговість на одержання жилих приміщень визначається при прийнятті рішення з урахуванням житлових умов, стану здоров’я та службової діяльності.

2.5. У рішенні житлово-побутової комісії органу доходів і зборів вказуються дата внесення працівника до контрольного списку, підстави такого внесення, склад його сім’ї, вид черги на отримання жилого приміщення (на загальних підставах, першочергово, позачергово - відповідно до вимог постанови Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»), номер за порядком у черзі, а у випадку відмови щодо внесення працівника до контрольного списку - підстави відмови.

2.6. При внесенні працівника у контрольний список порядковий номер черги визначається згідно з датою поданої працівником заяви.

При цьому дата і рік взяття працівника на квартирний облік за місцем проживання та перебування у контрольному списку за попереднім місцем роботи в органах доходів і зборів на чергу в контрольному списку не впливають, крім випадків, передбачених житловим законодавством.

2.7. Щороку протягом І кварталу контрольний список подається до виконавчого органу місцевого самоврядування для узгодження і уточнення.  Житлово-побутова комісія органу доходів і зборів при цьому вивчає облікові дані, за необхідності вимагає документи, які підтверджують право працівника на перебування у контрольному списку. Зміни з питань, що належать до компетенції житлово-побутової комісії органу доходів і зборів, провадяться після прийняття рішень цим органом. Про внесені зміни працівникам надсилаються письмові повідомлення.

Усі виявлені зміни вносяться у контрольні списки згідно з уточненою черговістю, тобто порядковий номер у новому році буде проставлений без урахування номерів осіб, виключених із контрольного списку. Відповідно до цих змін формується і новий контрольний список без урахування осіб, виключених з контрольного списку.

Перший примірник списку передається до виконавчого органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням органу доходів і зборів, другий -  залишається в органі доходів і зборів для використання у роботі.

Належним чином завірена копія контрольного списку у 10-денний строк після узгодження органом місцевого самоврядування передається до профспілкового комітету для доведення до відома трудового колективу, контролю за станом обліку та розподілу жилих приміщень.

2.8. Працівники виключаються з контрольного списку у випадках:

поліпшення житлових умов, внаслідок чого відпали підстави для одержання іншого жилого приміщення;

припинення трудових відносин з органом доходів і зборів, за винятком випадків, передбачених житловим законодавством;

подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для внесення до контрольного списку, або неправомірних дій посадових осіб при внесенні до контрольного списку;

виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту.

2.9. Черговість на одержання жилого приміщення може бути перенесено на рік, якщо протягом попереднього року за систематичне порушення трудової дисципліни, пияцтво, хуліганство, розкрадання державного або громадського майна до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського впливу або заходи адміністративного стягнення чи кримінального покарання.

2.10. Працівникам, які отримали в органі доходів і зборів жилі приміщення для постійного проживання, може бути надано службове жиле приміщення у разі переведення на роботу в орган доходів і зборів в інший населений пункт. Таке приміщення надається на час виконання обов’язків без права на виключення цього житла з числа службових.

2.11. Житлово-побутова комісія органу доходів і зборів є колегіальним органом, утвореним для вирішення житлово-побутових питань працівників. Формою роботи житлово-побутової комісії є засідання, які проводяться за пропозицією голови комісії та її членів. До складу житлово-побутової комісії органу доходів і зборів включаються представники структурних підрозділів та профспілкового комітету, персональний склад якої затверджується керівником органу доходів і зборів.

2.12.  Житлово-побутова комісія органу доходів і зборів правомочна вирішувати питання, які належать до її компетенції, якщо на засіданні присутня більшість її членів. Рішення житлово-побутової комісії органу доходів і зборів приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформлюється протоколом.

На засідання комісії можуть бути запрошені керівники та інші працівники органу доходів і зборів.

2.13. Виключення з контрольного списку проводиться на засіданні житлово-побутової комісії органу доходів і зборів, про що особа повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав виключення.

2.14. Працівники, які внесені до контрольного списку, при звільненні з роботи за віком чи за станом здоров’я, а також у випадках загибелі працівника під час виконання службових обов’язків та інших випадках, передбачених законодавством України, члени їх сімей, зазначені в довідці про взяття на квартирний облік, залишаються у контрольному списку.

2.15. Відповідальні посадові особи підрозділів органу доходів і зборів, які порушили встановлений порядок взяття на облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов, зняття з обліку і надання жилих приміщень, несуть відповідальність, передбачену законодавством.

ІІІ. Порядок розподілу жилих приміщень між працівниками, які потребують поліпшення житлових умов

3.1. Отримані жилі приміщення розподіляються між загальною і пільговою чергами у відсотковому співвідношенні залежно від кількості працівників, які перебувають у контрольному списку, відповідно до плану розподілу жилих приміщень, придбаних (побудованих) у поточному році, затвердженого на засіданні житлово-побутової комісії органу доходів і зборів та погодженого виконавчим органом місцевого самоврядування.

3.2. Жилі приміщення надаються працівникам, які потребують поліпшення житлових умов, згідно з чергою, визначеною у контрольному списку.

Окремим категоріям працівників, які перебувають у контрольному списку та зробили значний внесок у розвиток Міністерства доходів і зборів України, податкової і митної справи, сумлінно виконують службові обов’язки,  з ініціативи адміністрації органу доходів і зборів та за погодженням керівника органу доходів і зборів може бути надано перевагу в термінах одержання жилих приміщень у випадках, визначених житловим законодавством.

3.3. При запрошенні на роботу до органу доходів і зборів працівників високого рівня кваліфікації керівник органу доходів і зборів може прийняти рішення про надання їм службових жилих приміщень або жилих приміщень на умовах, визначених у трудовому договорі, відповідно до затвердженого плану розподілу жилих приміщень, придбаних (побудованих) у поточному році.

3.4. Службові жилі приміщення надаються працівникам відповідно до  Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1988 року № 37 (із змінами).

3.5. Виключення жилого приміщення з числа службових проводиться на підставі клопотання органу доходів і зборів до органу місцевого самоврядування. Направлення клопотання здійснюється за умови отримання  погодження Міністерства доходів і зборів України щодо виключення жилого приміщення з числа службових.

IV. Порядок обліку наданих жилих приміщень

4.1. Оперативний облік жилих приміщень, у тому числі службових, проводиться органом доходів і зборів у відповідних книгах (журналах), форми яких наведено в додатках 1 та 2до цього Положення.

Копії рішень житлово-побутової комісії органу доходів і зборів та рішень виконавчих органів місцевого самоврядування про надання жилих приміщень передаються до бухгалтерії відповідного підрозділу органу доходів і зборів для контролю за використанням коштів.

4.2. Щороку до 25 січня органи доходів і зборів подають Міністерству доходів і зборів України узагальнені відомості про придбання жилих приміщень та їх розподіл за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Директор Департаменту 
інфраструктури


С.І. Лісняк